Robotförvaltning

Stellum står bakom Sveriges första robotförvaltning för privatsparare. Intelligenta ETF-portföljer till en bråkdel av vad din förvaltare eller bank erbjuder.

Vår förvaltning bygger på nobelprisvinnaren Harry Markovitz forskning om riskoptimala tillgångsallokeringar. Vi använder Markovitz modell för att konstruera en blandning av investeringar som tillsammans minskar den totala risken i förhållande till förväntad avkastning.

Som byggstenar använder vi börshandlade indexfonder (ETF:er)  som representerar  många olika tillgångsklasser. Varje ETF är noggrant utvald med hänsyn till kostnad, följsamhet mot index och likviditet.

Läs mer på Tieless.se